Våre spesialområder

SPESIALOMRÅDER

Personskadeerstatning

Dersom du er påført en skade vil det i mange tilfeller være mye verdt å kontakte advokat for å få riktig erstatning. Vårt kontor har over 20 års erfaring med å gi bistand i erstatningssaker, bl.a. som følge av trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Mer informasjon

Arv og generasjonsskifte

Å sette opp samboerkontrakt, ektepakt eller testament er en enkel måte å unngå konflikter på etter en endring i private forhold.

Se også prisliste.

Mer informasjon

Fast eiendom

Vi bistår på forskjellige måter i rettsspørsmål som gjelder fast eiendom, bl.a. for å få avklart veiretter, forkjøpsretter, oppløsning av sameier (felleseie) og ved overdragelse av fast eiendom.

Mer informasjon

Skatt og avgift

Norge har kompliserte skatte – og avgiftsregler. Det er derfor viktig at man er klar over hvilke rettigheter og plikter man overfor skattemyndighetene. Vårt kontor kan bidra med informasjon eller bistå i en tvist.

Mer informasjon

Barne og familierett

Vårt kontor har kompetanse innen for alle områder innenfor familieretten, det være seg oppsett av samværsavtale, barnefordeling, ektepakt deling av eiendeler ved skillsmisse eller annet.

Merinformasjon